• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ 1 (TCAS 1)


วันที่ 8 มีนาคม 2565 - รับชม : 54 ครั้ง