• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - รับชม : 54 ครั้ง