• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ากิจกรรมและการประกวด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 - รับชม : 48 ครั้ง