• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และระดับชั้นอื่น ๆ (บางส่วน)


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 42 ครั้ง