• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

พิธีมุฑิตาคารวะแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของสพม. ลำปาง ลำพูน


วันที่ 23 กันยายน 2564 - รับชม : 51 ครั้ง