• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมทักษะการอยู่ร่วมกับวัยรุ่นอำเภอเสริมงาม


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 - รับชม : 11 ครั้ง