• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การบริจาคสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเสริมงามช่วงโควิด-19


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - รับชม : 50 ครั้ง