• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีนครลำปาง


วันที่ 21 สิงหาคม 2565 - รับชม : 56 ครั้ง