• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 (TCAS66)

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รอบที่ 1  (TCAS66)จำนวน 70 คน 89 ที่นั่ง
#งานแนะแนวและการศึกษาต่อ
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

26 ก.พ. 66 | รับชม : 26 ครั้ง