• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯโดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565